Liên kết website

Thống kê truy cập

Quang Bình họp triển khai phương án xóa bỏ lớp ghép, sáp nhập điểm trường, xây dựng tiêu chí Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 202

16/05/2024 15:40 12 lượt xem

Sáng ngày 14/05, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức họp bàn phương án xóa bỏ lớp ghép, sáp nhập điểm trường, xây dựng tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2024. Dự có các ngành chuyên môn huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện. Đồng chí Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch T.Tr UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo phương hướng án xóa bỏ lớp ghép, sáp nhập điểm trường, cùng các ý kiến tham gia phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch T.Tr UBND huyện đề nghị: Phòng Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh phương án 06 điểm trường có lớp ghép khi không đủ số lượng học sinh mở lớp theo yêu cầu, triển khai đánh giá số liệu cụ thể về từng điểm trường, số học sinh, quãng đường từ nhà đến điểm trường và trường chính, cũng như các điểm trường khác, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp cho từng khu vực xóa bỏ lớp ghép; đồng thời xây dựng lộ trình cho những năm tiếp theo đảm bảo theo nhu cầu đề ra. Các xã, thị trấn, các trường họp bàn, gặp mặt, thống nhất, tuyên truyền vận động về chế độ khi bỏ lớp ghép, sáp nhập điểm trường với từng hộ gia đình, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ ở địa phương. Các trường cần rà soát, kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ đảm bảo khi thực hiện sáp nhập điểm trường về trường chính cũng như các điểm trường khác, xây dựng kế hoạch và phương án trình UBND huyện.

Đồng chí Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch T.Tr UBND huyện phát biểu tại buổi họp

Đối với việc xây dựng tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2024, Lãnh đạo huyện Quang Bình đề nghị, công tác xã hội hóa trong hoàn thiện các tiêu chí cần được thực hiện ngay, phù hợp với điều kiện của từng trường. Khi thực hiện các công trình xây dựng cần làm gọn theo khu vực, theo đầu điểm hạng mục công việc. Các địa phương cần quan tâm, đầu tư các nguồn cho giáo dục, trong đó chú trọng cho các trường có lộ trình đạt chuẩn năm nay. Các trường rà soát lại số giáo viên chưa đạt chuẩn có đề xuất phương án đảm bảo theo tiêu chí yêu cầu. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn công tác xuống kiểm tra, có hướng dẫn các địa phương, nhà trường hoàn thiện các công trình, phần việc, có phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đức Trọng

Đức trọng

Tin khác