Liên kết website

Thống kê truy cập

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

16/05/2024 15:37 15 lượt xem

Chiều ngày 09/05, HĐND huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; UBMTTQ, các Ban HĐND, các cơ quan tư pháp, lãnh đạo một số phòng ban của huyện. Đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tai cuộc họp

Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị T.Tr HĐND huyện và các ban HĐND chuẩn bị tốt các báo cáo, văn bản và các tờ trình trình trước kỳ họp; đề nghị UBND huyện chuẩn bị tốt các báo cáo, văn bản trình trước kỳ họp HĐND huyện; các cơ quan Tư pháp chuẩn bị báo cáo công tác hoạt động và gửi cho các Ban thẩm định; các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, trước, trong và sau kỳ họp; các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức họp tổ và xây dựng lịch tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử trước khi diễn ra kỳ họp.

Trung Hậu

Trung Hậu

Tin khác