Liên kết website

Thống kê truy cập

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kiểm tra, giám sát tại xã Hương Sơn

16/05/2024 15:44 12 lượt xem

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách huyện Quang Bình năm 2024. Sáng ngày 13.5.2024, các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách huyện đã tiến hành kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Hương Sơn.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách huyện kiểm tra người dân sử dụng nguồn vốn tại xã Hương Sơn

Tại đây, các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách huyện thực hiện kiểm tra hoạt động động tín dụng trên địa bàn xã, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Công tác quản lý nguồn vốn và việc quản lý hồ sơ ủy thác của hội, quy trình thực hiện ủy thác với NHCSXH của 4 tổ chức chính trị xã hội xã; kiểm tra việc quản lý vốn, hồ sơ lưu tại 5 tổ TK&VV; kiểm tra trực tiếp đến 25 hộ vay vốn (Chủ yếu kiểm tra đối với các hộ vay từ nguồn vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, nguồn ủy thác địa phương thực hiện theo Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thu Trung Ương Đảng). Qua kiểm tra cho thấy cấp uỷ, chính quyền địa phương rất quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, chỉ đạo các hội, đoàn thể nhận uỷ thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn. Nguồn vốn ưu đãi được được các hộ vay đầu tư chủ yếu vào trồng rừng và chăn nuôi gia súc. Qua kiểm tra các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã; số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội.

Quỳnh Hoa

Quynh Hoa

Tin khác